Príprava dverového otvoru | ako na to...

Bezproblémové osadenie interiérových dverí si vyžaduje správnu veľkosť dverového otvoru. V tabuľke sú uvedené veľkosti otvorov pre rôzne formáty dverí. Nezabudnite, že výška dverového otvoru sa meria od hotovej podlahy!


príprava dverového otvoru pre montáž zárubne
šírka (mm)
výška (mm)
dvere (mm)
700
2020
600/1970
800
2020
700/1970
900
2020
800/1970
1000
2020
900/1970
1100
2020
1000/1970

prípustné odchýlenie od optimálnych rozmerov:
šírka (-10mm, +30mm)
výška (+/- 15mm)

Výška otvoru je meráná od hotovej podlahy!!

späť